დაცვის სისტემები

დაცვის სისტემები – Wireless Alarm System (GSM, PSTN)

მაღალი ხარისხის უკაბელო შეტყობინების სისტემა აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ყველა სტანდარტებს. ფაქტის დაფიქსირების დროს GSM პანელი აგზავნის შეტყობინებას ან რეკავს პრიორიტეტად მითითებულ ნომრებზე, ამავდროულად მასში ინტეგრირებული ხმოვანი ფუნქციის საშუალებით ადგილობრივად გატყობინებთ კონკრეტული ფაქტის დაფიქსირებას. დაცვითი სიგნალიზაცია დაცვის სისტემების შემადგენელი ნაწილია.