სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა

GIT გთავაზობთ სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის პროექტირებას და ინსტალაციას მსოფლიოში მიღებული სტანდარტებიდან გამომდინარე.