უსაფრთხოების სისტემები

კომპანიის საქმიანობა უსაფრთხოების სისტემების მიწოდება და მონტაჟია. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ისეთ წამყვან კომპანიებთან რომლემიც მსოფლიოში მოწინავენი არიან უსაფრთხოების სისტემებში შემავალი მოწყობილობების შექმნასა და შემდგომ მათ ინტეგრაციაში.