დაშვების სისტემები

GIT  გთავაზობთ დაშვების სისტემების რამოდენიმე ვარიანტს:

Zkteco iface 302, სახის ამომცნობი, თითის ანაბეჭდის წამკითხველი, ბიომეტრიული მოწყობილობა

 

 

დაშვების სისტემა თითის ანაბეჭდის და ბარათის გამოყენების საშუალებით.

გამოიყენება თანამშრომლების მუშაობის საათების აღსარიცხად და ამავე დროს უზრუნველყოფს აღრიცხული საათების გრაფიკული სახით გამოსახვას.

მოწყობილობა უზრუნველყოფს ადამიანის სახის ამოცნობას და მის რეგისტრაციას.

 

 

 

 

 

 

 

კონტროლერი c3-200, ბარათის წამკითხველი KR601E

დაშვების სისტემის უნივერსალური მოდელი რომელიც გამოიყენება სახლებში, ოფისებში, ლიფტებში, ტურნიკეტებზე სამუშაოდ, მოყვება ქსელური პროგრამა (ZKAccess 3.5 Security System) რომლის საშუალებითაც ხდება მომხმარებლების კონტროლი და უფლებების მინიჭება.