დაშვების სისტემები

GIT  გთავაზობთ დაშვების სისტემების რამოდენიმე ვარიანტს:

 

დაშვების სისტემა თითის ანაბეჭდის და ბარათის გამოყენების საშუალებით.

გამოიყენება თანამშრომლების მუშაობის საათების აღსარიცხად და ამავე დროს უზრუნველყოფს აღრიცხული საათების გრაფიკული სახით გამოსახვას.

 

 

 

 

მოწყობილობა უზრუნველყოფს ადამიანის სახის ამოცნობას და მის რეგისტრაციას.