ვიდეო მონიტორინგი, IP კამერა და ქსელში ვიდეოს ჩამწერი მოწყობილობები

Monitoring Systems

ჩამწერი მოწყობილობის online რეჟიმში მართვა და კონტროლი

Georgian Innovation technology -GIT

მონიტორინგის სისტემები:

  • გარე და შიდა მოწყობის Ip Camera
  • ჩამწერი მოწყობილობების (NVR) მონტაჟი და ჩაწერის პოლიტიკის განსაზღვრა
  • კამერების online რეჟიმში მართვა და კონტროლი
  • კამერების და ჩამწერი მოწყობილობების online მონიტორინგის სისტემის შექმნა

კამერების online რეჟიმში მართვა და კონტროლი