სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა

სახანძრო სიგნალიზაცია უსაფრთხოების სისტემების მთავარი შემადგენელი ნაწილია.

გთავაზობთ სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის პროექტირებას და ინსტალაციას მსოფლიოში მიღებული სტანდარტებიდან გამომდინარე.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სახანძრო მაუწყებლობის სისტემა სერთიფიცირებულულია იმ ქარხნების და წამყვანი ორგანიზაციების მიერ რომლებიც წარმოადგენენ მოწინავე კომპანიებს მსოფლიო ბაზარზე. 
პროექტის ფარგლებში  ხდება  ობიექტის შესწავლა და პროფესიული რჩევეის მიცემა თუ როგორ უნდა მოეწყოს სახანძრო სიგნალიზაცია. იგეგმება სამისამართო პანელების და დეტექტორების განლაგების განსაზღვა, ხდება დაკაბელების მიმართულებების დადგენა. დამკვეთის მოთხოვნიდან გამომდინარე კეთდება ელექტრონული ნახაზი სადაც დატანილი იქნება სახანძრო მაუწყებლობის მთლიანი სისტემა.