მეტალოდეტექტორები, მეტალის დეტექტორები

მეტალის დეტექტორები გამოიყენება მეტალის საგნების აღმოსაჩენად და შესაძლო საშიში სიტუაციების თავიდან
ასაცილებლად.
ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მეტალოდეტექტორები ადამიანებისთვის არის 100%-ით უსაფრთხო.
მოწყობილობა ხმოვანი
სიგნალით და შუქის ნათებით გვამცნობს მეტალის აღმოჩენას 24/7 საათის მუშაობის რეჟიმში.
დეტექტორს გააჩნია
მგრძნობიარობის რეგულირების ფუნქცია, რომელიც გვაძლევს საშუალება არ მოხდეს ისეთი
პატარა მეტალის ელემენტების
აღმოჩენა როგორებიცაა მეტალის სამაგრი, ლითონის ფული, ქამრის ბალთები.
მგრძნობიარობა რეგულირდება 0 დან 99 დონემდე.
მეტალოდეტექტორების გამოყენება შესაძლებელია აეროპორტებში,
სავაჭრო ცენტრებში, პლაზებში, საავადმყოფოებში,
პოლიციის განყოფილებებში, საბაჟო დეპარტამენტებში, ციხეებში,
საგამოფენო ცენტრებში, ბანკებში და სახლებში.
მეტალის დეტექტორების მოდელები კლასიფიცირდებიან თუ რამდენი
ზონის აღმოჩენის საშუალება გააჩნიათ.

მეტალოდეტექტორები, მეტალის დეტექტორები

მეტალოდეტექტორი 6 ზონის აღმოჩენის შესაძლებლობით
Sec 200 Walk Through Metal Detector

ზონები: 6 ზონის აღმოჩენის შესაძლებლობა.

დაცვის კლასი: შიდა გამოყენების

დაცვის სტანდარტი: GB 15210 და NILCJ-0601

მგრძნობიარობა: 594 რეგულირებადი მგრძნობელობის დონე

სისტემის დაცვა: პაროლით

გატარების კონტროლი: დათვლის შესაძლებლობა

ზომა და წონა: 2200მმ x 700მმ x 500მმ – 92 კგ

 

 

მეტალოდეტექტორი 18 ზონის აღმოჩენის შესაძლებლობით

Sec 650 Walk Through Metal Detector

ზონები: 18 ზონის აღმოჩენის შესაძლებლობა.

დაცვის კლასი: მდგრადია წყლისა და ცეცხლის მიმართ

დაცვის სტანდარტი: GB 15210 და NILCJ-0601

მგრძნობიარობა: 1188 რეგულირებადი მგრძნობელობის დონე 

სისტემის დაცვა: პაროლით

გატარების კონტროლი: დათვლის შესაძლებლობა

ზომა და წონა: 2230 მმ x 820 მმx 630 მმ – 65კგ

 

მეტალოდეტექტორი 33 ზონის აღმოჩენის შესაძლებლობით

Sec 850 Walk Through Metal Detector

ზონები: 33 ზონის აღმოჩენის შესაძლებლობა.

დაცვის კლასი: მდგრადია წყლისა და ცეცხლის მიმართ

დაცვის სტანდარტი: GB 15210 და NILCJ-0601

მგრძნობიარობა: 1530 რეგულირებადი მგრძნობელობის დონე 

სისტემის დაცვა: პაროლით

გატარების კონტროლი: დათვლის შესაძლებლობა

ზომა და წონა: 2225მმ x 860 მმx 560 მმ – 70კგ