ჩვენს შესახებ

   კომპანია  Georgian Innovation Technlology – GIT ორიენტირებულია ახალი ტექნოლოგიების და იდეების მოძიებასა და დანერგვაში, რომელიც მორგებულია კონკრეტული მომხმარებლის მოთხოვნებზე.
   ჩვენი მთავარი პრინციპია მომხმარებელთან გამჭვირვალე  და მარტივი ურთიერთობა და ამავდროულად ახალი და ინოვაციური იდეების და მეთოდების შეთავაზება .
   კომპანიის ძალას წარმოადგენს მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალთა გუნდი,  რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს მაღალ ტექნოლოგიურ  ბაზაზე დაფუძნებულ ხარისხიან მომსახურებას . GIT წარმოადგენს ერთიან პროფესიონალთა გუნდს, რომელიც უმაღლეს დონეზე ასრულებს ნებისმიერი სირთულის პროექტს და ამოცანას.
  ჩვენი მისია გახლავთ, შევქმნათ ახალი შესაძლებლობები ხალხისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ.