კონტაქტი


General Director:

Lasha Rusieshvili

Mobile Phone: +995 577 377 599

Mail: lrusieshvili@gitech.ge

 

 

Technical Director:

Ioseb Magradze

Mobile Phone: +995 591 191000

Mail: jozefmagradze@gitech.ge