გარე და შიდა პერიმეტრის დაცვა

გთავაზობთ შიდა და გარე პერიმეტრის დაცვას ლაზერული დეტექტორების საშუალებით.შესაძლებელია 150-200 მეტრის მანძილზე მთლიანი პერიმეტრის კონტროლი, დიდი ფართობის დაფარვა რამოდენიმე დეტექტორის გამოყენებით. ტექნოლოგიას გააჩნია უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები და აპრობირებულია მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მიერ.

ამ პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია მაღალი ხარისხის მოძრაობის დეტექტორების ინსტალაცია გარე და შიდა პერიმეტრის დასაფარად, ასევე დამატებითი უსაფრთხოებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ მოძრავი IP FULL HDD CAMERA.