ვიდეო მონიტორინგი

Monitoring Systems

ჩამწერი მოწყობილობის online რეჟიმში მართვა და კონტროლი

ვიდეო მონიტორინგი:
  • გარე და შიდა მოწყობის ქსელური ვიდეო კამერები
  • ჩამწერი მოწყობილობების (NVR) მონტაჟი და ჩაწერის პოლიტიკის განსაზღვრა
  • კამერების online რეჟიმში მართვა და კონტროლი
  • კამერების და ჩამწერი მოწყობილობების online მონიტორინგის სისტემის შექმნა

კამერების online რეჟიმში მართვა და კონტროლი