პარკინგის ელექტრონული სისტემა

Georgian innovation Technology გთავაზობთ პარკინგის ელექტრონულ ჭკვიან სისტემას რომელიც იძლევა სადგომზე არსებული მანქანების გასვლისა და შემოსვლის აღრიცვას.

ინფორმაციის გადაცემა ხდება wireless სენსორების საშუალებით. მონაცემები იკრიბება Date Collector-ში და გამოდის LED ელექტრონულ ტაბლოზე.

პარკირების ელექტრონული აღრიცხვის  სისტემის მუშაობის  პირველადი აგებულება.

WIRELESS PARKING SPACE DETECTOR

სახელი: WPSD-340S

მოდელი: ROSIM

 

Data Collector

სახელი: WDC-400X

მოდელი: ROSIM

 

 

ელექტრონული LED ტაბლო, რომელზეც გამოდის სადგომზე არსებული თავისუფალი ადგილების რაოდენობა.